01.07.2018 -

Формується збірник «Гілея: науковий вісник». Вип.135 (серпень 2018 р.).

Збірник вийде до 10 вересня 2018 р. Статті до вип. 135 надсилати до 31 липня 2018 (включно).

Статті та матеріали (статті, рецензії, скановані квитанції про оплату друку статті) надсилаються тільки електронною поштою.

Збірник входить до міжнародних баз

Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия).

Фахове видання (перереєстрація) з філософських, політичних наук затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13 липня 2015 р., з історичних наук наказом МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.

Редакція збірника

04.09.2008 -

           Всеукраїнське фахове видання: збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

           Напрями:

           – Історичні науки;

           – Філософські науки;

           – Політичні науки.

04.09.2008 -
Співзасновник: ВГО Українська академія наук (УАН)

Президент УАН

Оніпко Олексій Федорович,

академік УАН,

доктор технічних наук, професор

04.09.2008 -

Співзасновник: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Ректор НПУ імені М.П. Драгоманова

Андрущенко Віктор Петрович,

член–кореспондент НАН України, академік АПН України,

доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, шеф-редактор збірника

04.09.2008 -

Головний редактор

Вашкевич Віктор Миколайович,

академік УАН, доктор філософських наук,професор,

професор НПУ імені М.П. Драгоманова,

заслужений працівник народної освіти України

02.09.2008 -
Відповідальний секретар

Халамендик Вікторія Борисівна

доктор філософських наук,

доцент, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Карпатського університету імені Августина Волошина

(м. Ужгород)

© 2008-2018, Усі права захищені.